Salaojat suojaavat talon perustuksia ja rakenteita kosteus-, home- ja routavaurioilta sekä kuivattavat talon perustuksia johtamalla sadevedet pois seinustoilta ja perustusten läheltä. Salaojan asennus vaatii tarkkaa suunnittelua, jotta sen toteutus on mahdollisimman laadukas. Nykyisten rakennusmääräysten mukaan tehty salaojitus kestää jopa 50 vuotta.

Itse tehdyssä asennuksessa piilee aina riskejä. Vakuutusyhtiöt eivät nimittäin korvaa puutteellisesta salaojan asennuksesta johtuvia vahinkoja. Salaojan asennus kannattaa siis tehdä erityisen huolellisesti tai teettää kokeneen ammattilaisen turvin.

Mistä salaojajärjestelmä koostuu?

Salaojajärjestelmän muodostavat rakennuksen seinustoille tulevat, rei’itetyt salaojaputket sekä talon nurkkiin tulevat salaojan tarkastuskaivot, joista voidaan tarkistaa salaojituksen toimivuus sekä tarvittaessa huoltaa putkistoa. Tärkeä osa kokonaisuutta on myös perustukseen asennettava patolevy, joka pitää maaperän kosteuden pois perustuksista. Perustuksen viereen patolevyä vasten asennetaan vielä kapillaari sepeli.

Kun salaojajärjestelmää asennetaan tai uusitaan, on järkevää samalla rakentaa kattovesiä varten sadevesijärjestelmä, jolla kattovedet ohjataan kauas perustuksista. Salaojajärjestelmä vaatii aina toimivan purkupaikan, jonne kaikki vedet voidaan ohjata.

Salaojan asennus vaihe vaiheelta

1. Suunnittelu ja käytännön asioiden selvittäminen
Ensimmäiseksi lähdetään aina liikkeelle suunnittelemalla salaojajärjestelmän asennustapa. Salaojajärjestelmän asennuksessa perustuksen kosteussulkuna käytetään yleensä joko Isodräniä tai Patolevyä. Mikäli veden paine perustuksessa on suuri niin perustukseen asennetaan kosteussuluksi bitumikermi.

Lisäksi on selvitettävä purkupaikan sijainti ja mihin vedet ohjataan. Purkupaikkana voi toimia avo-oja, kaupungin hulevesijärjestelmä tai imeytys tontille. Järjestelmä yhdistetään olemassa olevaan hulevesijärjestelmään, mikäli sellainen on valmiiksi. Joskus joudutaan rakentamaan imetyskenttä, mikäli alueella ei ole kunnallista hulevesijärjestelmää eikä avo-ojaa. Maan alla kulkevien vesi- ja viemäriputkien sekä sähkökaapeleiden selvittäminen ja merkkaaminen on syytä tehdä ennen kaivuutöihin ryhtymistä.

2. Esteiden purku
Ennen kaivuutyön aloitusta, työskentelyalueelta tulee purkaa kaikki mahdolliset esteet, joihin lukeutuu mm. terassit, kivetykset sekä väliaidat. Joissain tapauksissa joudutaan myös purkamaan pihan asfalttia.

3. Kaivuutyö
Kaivuutyön tärkeimpänä tehtävänä on kaivaa auki talon ympärys auki anturan alapinnan alapuolelle saakka. Tällöin salaojaputki saadaan riittävän alas kaivantoon. Tässä vaiheessa voidaan tarkistaa perustuksen kunto ja tarvittaessa tehdä siihen korjauksia.

4. Eristeet ja putkien asennus
Kaivuutyön jälkeen kaivannon pohjalle asennetaan suodatinkangas. Perustuksen kosteussuluksi laitetaan sen jälkeen jompikumpi asennuksessa käytettävistä menetelmistä: Isodrän tai Patolevy. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista salaojajärjestelmän asennuksessa.

Mikäli talon perustuksessa on uloneva antura, tehdään anturaan myös viistevalu, ja patolevy tulee tällöin viistevalun päälle. Seuraavaksi asennetaan salaojaputket ja tarkastuskaivot sekä sadevesijärjestelmän putket, sadevesisuppilot ja tarvittaessa sadeveden tarkastuskaivot sekä sadevesikaivot.

5. Sepeli
Salaojaputken ympärykset täytetään raekooltaan 6-16 millimetrin sepelillä. Sepeli asennetaan aina salaojaputken alapinnasta maanpintaan saakka.

6. Routaeriste
Vaakaroutaeriste asennetaan aina kun anturan peittosyvyys on alle 1,6 metriä maanpinnasta. Routaeriste asennetaan noin 0,5 metrin syvyyteen, ja se ulottuuu 1,20 metriin päähän perustuslinjasta. Näin ollen routa ei pääse liikuttamaan perustuksen alla olevaa maaperää, kun eriste ulottuu riittävän etäälle.

7. Viimeistely ja maapinnan profilointi
Routaeristeen päälle tulee vielä pystysuuntainen kapillaarisepeli. Lopputäytöissä voidaan hyödyntää pihasta kaivettua maa-ainesta, jotta kaikkea kaivettua maa-ainesta ei tarvitsisi ajaa maankaatopaikalle.

Maanpinnan profiloinnissa tärkeintä on huomioida se, että maanpinta viettää talon perustuksista poispäin. Tavoitteena olisi, että maanpinta laskee 3 metrin matkalta noin 15cm. Viimeiseksi nurmialueille levitetään tasausmulta ja mahdolliset operoidut kivituhka-alueet kivituhkataan uudelleen, jolloin saadaan siisti lopputulos.

8. Purettujen esteiden rakennus

Salaojaremontin tieltä puretut esteet, kuten terassi, kivetykset tai väliaidat, rakennetaan takaisin paikoilleen, mikäli sopimuksessa on niin sovittu.

Ammattilaisen toteuttama salaojaremontti

Molarumin toteuttama salaojaremontti on aina huolellisesti suunniteltu ja dokumentoitu. Kuvaamme salaojaremontin aikana kaikki työmaalla tehdyt työvaiheet. Asiakas saa tarkan kuvallisen dokumentoinnin salaojan asennusvaiheista.

Mikäli myöhemmässä vaiheessa talo on menossa myyntiin, voidaan aina tarkistaa, miten salaojat ovat asennettu ja mitä materiaaleja on käytetty. Näin tiedetään varmasti, miten salaojat ovat asennettu.

Mietityttääkö salaojan asennus? Me toteutamme salaojan asennuksen täysin avaimet käteen -palveluna. Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä! Tilaa meiltä maksuton salaojakartoitus, jonka avulla saat vastauksia mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin.

Tilaa maksuton salaojakartoitus tästä