Taloyhtiön salaojaremontti on merkittävä investointi, mutta se tuo useita hyötyjä pitkällä aikavälillä. Erityisesti silloin, kun salaojat ovat vanhat, vaurioituneet tai eivät toimi kunnolla, on investointia kannattava harkita vakavasti ja nopealla aikataululla. Aluksi on tärkeää tehdä perusteellinen suunnitelma ja varmistaa, että remontti tehdään ammattilaisten avulla, jotta saadaan paras mahdollinen lopputulos.

Taloyhtiön kustannukset

Salaojaremontin hinta vaihtelee useista tekijöistä riippuen. Hintaan vaikuttavat mm. maaperän olosuhteet, kiinteistön pohjan koko ja perustuksen syvyys. Keskimäärin taloyhtiön salaojaremontin hinta liikkuu 400-500 eurossa per sokkeli metri. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi 100-200m ympärysmitaltaan olevassa kiinteistössä remontin kokonaiskustannukset ovat noin 40 000-100 000 euron välimaastossa. Vaikka taloyhtiön salaojaremontin kustannukset voivat alkuun kuulostaa korkeilta, on tärkeää muistaa kyseessä olevan pitkäaikainen investointi, joka säästää tulevaisuudessa merkittäviä kustannuksia ja vaivaa.

Salaojaremontin hyödyt

Iso projekti voi tuntua vaikealta päätökseltä, mutta tehdyn salaojaremontin hyödyt ovat moninaiset. 

Rakenteiden suojelu

Salaojien tehtävänä on ohjata pohjavesi pois kiinteistön perustuksista ja kuivattaa perustuksien ympärillä olevaa maaperää. Kun salaojat toimivat tehokkaasti, ne estävät kosteuden pääsyn rakenteisiin, kuten kellaritiloihin ja perustuksiin. Tämä auttaa ehkäisemään kosteusvaurioita, homeen kasvua ja rakenteiden heikentymistä.

Kiinteistön arvonnousu

Salaojaremontti parantaa kiinteistön kuntoa ja lisää sen arvoa. Kun potentiaaliset ostajat tai vuokralaiset näkevät, että taloyhtiö on huolehtinut rakennusten kunnosta ja estänyt kosteusongelmat, se tekee kiinteistöstä houkuttelevamman.

Säästöt kunnossapitokuluissa

Pitkällä aikavälillä hyvin toimivat salaojat vähentävät kunnossapitokustannuksia, koska ne vähentävät tarvetta korjauksiin ja kosteusvaurioiden käsittelyyn.

Asukasmukavuus

Kuivat ja terveet tilat ovat asukkaiden mukavuuden kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Salaojaremontin myötä asukkaat voivat nauttia paremmasta sisäilman laadusta ja vähentyneestä kosteusongelmien aiheuttamasta haitasta.

Ammattilainen apuun heti alusta

Ennen kuin päätetään salaojaremontista, on tärkeää konsultoida ammattilaista, kuten rakennusinsinööriä tai kosteusteknistä asiantuntijaa, joka voi arvioida kiinteistön tarpeet ja antaa suosituksia. Tämä auttaa varmistamaan, että remontti suoritetaan oikein ja että se tuottaa parhaan mahdollisen hyödyn. 

Taloyhtiön salaojaremontti etenee seuraavin askelin, yhdessä ammattilaisen kanssa:

Budjetti

Remontille laaditaan realistinen budjetti, joka kattaa tarvittavat työt ja materiaalit. 

Lupa- ja lupamenettelyt

Yleensä salaojaremonttiin ei vaadita rakennuslupaa, koska kyseessä on perusparannustyö. Jossain tapauksessa kuitenkin saneeraus muuttuu luvanvaraiseksi. Esimerkiksi, kun kiinteistö ei ole liittynyt hulevesijärjestelmään, mutta saneerauksen yhteydessä siihen liitytään.

Aikataulu

Ammattilainen osaa laatia realistisen aikataulun remontille. Yleensä työ kestää joitakin viikkoja, riippuen kiinteistön koosta ja remontin laajuudesta.

Ylläpito

Taloyhtiön vastuulle jää huolehtia siitä, että salaojat pidetään kunnossa myös remontin jälkeen. Säännöllinen huolto auttaa estämään tulevia ongelmia. Salaojakaivoihin olisi hyvä kurkata vähintään kerran vuodessa. Vedenpinnan pitäisi pysyä salaojaputkien alapinnan tasossa. Mikäli kaivossa putki on veden alla niin jossain kohtaa järjestelmää on ongelma, koska vesi ei pääse esteettä virtaamaan salaojaputkessa.