Näin syyssateiden aikaan moni voi huomata merkkejä toimimattomasta salaojaverkostosta. Syyssateiden aikaan kannattaa kiinnittää huomiota pihan muotoihin. Vesi ei saisi kerääntyä mihinkään tiettyyn paikkaan lähellä taloa vaan aina valua poispäin.

Näistä merkeistä voit tunnistaa toimimattoman salaojaverkoston:

 • Kellarin haju on epämiellyttävä
 • Kellarin ilma on tunkkainen ja kostea
 • Sokkeli hilseilee
 • Sokkelissa on värimuutoksia

1. Myytti salaojaputken toimivuuden tarkastamisesta itse

Monella saattaa olla käsitys siitä, että salaojaputket ovat täysin toimivat, kun vesi virtaa kaivosta toiseen sinne vettä kaadettaessa. Mikäli putken ympärillä olisi oikeanlainen karkea maa-aines (sepeli) ja salaojaputken pienet reikäset olisivat auki, vesi häviäisi sepelin sekaan, kun vettä kaadetaan putkeen.

Mikäli sama vesi, kuin kaivoon kaadettu, tulee läpi putkesta, on kaksi vaihtoehtoa:

Joko maa-aines putken ympärillä on liian tiivistä tai putken reiät ovat tukossa.

Kuvaamalla salaojaputket saadaan aina paras käsitys putken toimivuudesta.

2. Vanhan salaojajärjestelmän huuhtelussa piilee riski

Salaojan huuhtelu voi antaa vanhoille salaojajärjestelmille hieman lisäaikaa, mutta siinä on omat riskinsä. 

Tyypillisesti 60-80-luvuilla on käytetty tiivistä ja hienorakeista maa-ainesta. Kun vanhaan salaojajärjestelmään ruiskutetaan vettä kovalla paineella, vesi suihkuaa paineella ympärillä olevaan maaperään, jolloin vesi syö maa-ainesta putken ympäriltä. 

Vanha putki ei jaksa pitää muotoaan maan paineen hävittyä sen ympäriltä. Putkeen alkaa syntyä notkelmia, jolloin vesi ei pääse virtaamaan esteettä putkessa. Putkeen jää vettä kerääviä painaumia, jolloin maaperä ei pääse kuivumaan kyseisistä kohdista. Tämä aiheuttaa kosteusrasitusta perustuksissa. 

Yleensä hienorakeinen maaperä liejuuntuu painehuuhtelun seurauksena ja lieju valuu huuhtelun jälkeen takaisin salaojaputkeen. Painehuuhtelu aiheuttaa joskus myös rakenteellisia vaurioita vanhoihin salaojaputkiin, sillä putket muuttuvat melko hauraiksi ajan saatossa. 

Huuhtelu on turvallista tehdä 2000-luvulla asennettuihin salaojajärjestelmiin, joissa putken ympärillä on oikeanlainen sepeli ja putki on vahvaa tuplarakenteista muovia.

Mikäli vanha salaojajärjestelmä huuhdellaan, suosittelemme teettämään salaojaputkiston kuvaamisen 1-2 vuoden kuluttua huuhtelusta.

3. Salaojan tarkastus kuvaamalla

Salaojan kuvaaminen on ainoa keino varmistaa, ettei putki ole vioittunut tai siinä ole tukoksia tai painaumia. Tarkastuskäynti kestää yleensä noin 1-2 tuntia, riippuen kohteen kokoluokasta.

Kohteen omistajalta pyydetään ennakkoon perustuksesta leikkauskuva, jonka perusteella voidaan selvittää onko putkisto oikeassa korossa suhteessa anturaan.

Tarkastuksessa otetaan huomioon:

 • Mikä on putken kunto?
 • Onko patolevyt ja kosteussulku asennettu?
 • Minkälainen maa-aines talon seinän vieressä?
 • Onko järjestelmässä kosteussulkua?
 • Maapinnan muoto – viettääkö pois perustuksesta?
 • Onko seinän vieressä sepeliä?

Tarkastus ja putkien kuvaus onnistuu ympäri vuoden, mikäli kaivo on maanpinnan päällä ja asukas tietää suurinpiirtein sen sijainnin (vaikka se olisikin lumen peittämä). Kuvauksia tehdään myös talvella maan ollessa roudassa.

Tarkastusta varten ei tarvita sen järeämpiä varusteita kuin lapio ja kamera, joten pihasi ei vahingoitu tarkastuksen yhteydessä. Myös itse salaojaremontin tekeminen talvella onnistuu mainiosti, sillä routa suojaa maata painumiselta ja piha ei tällöin painu työkoneiden alla.

Salaojakartoitus veloituksetta Molarumilta

Salaojakuvauksen hinnat vaihtelevat 500 – 1 000 euron väliltä. Taloyhtiöissä hintahaarukka voi olla huomattavasti suurempi. Molarum tarjoaa tarkastuksen omakotitaloon veloituksetta ja voimme myös tarvittaessa suorittaa kuvauksen. Saat samalla vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin salaojaremontista:

 • Missä kunnossa vanhat salaojamme ovat? 
 • Milloin salaojaremontti tulisi tehdä?
 • Ovatko salaojat korjattavissa tai kunnostettavissa?
 • Mitä salaojaremontti maksaa ja kuinka kauan se kestää?
 • Mikä on helpoin tapa huolehtia salaojaremontista?

 

Tilaa maksuton salaojakuvaus