Tontin kuivana pysyminen voi olla omakotitaloasujalle paitsi mukavuusseikka, myös erinomaisen tärkeää rakennuksen ja sen perustuksen kunnossa pysymiseen. Kostea maaperä voi aiheuttaa perustuksille ja rakenteille kosteus-, home- ja routavaurioita.

Salaojitus voi poistaa suuren osan näistä ongelmista. Kustannukset voivat nousta kymmeniin tuhansiin euroihin, mutta oikein ja rakennusmääräysten mukaan toteutettu salaojitus saattaa kestää jopa viisikymmentä vuotta. Lisäksi ammattimiesten tekemä salaojitus on kotitalousvähennyskelpoista. Investointi nostaa myös talon arvoa ja pidentää huomattavasti talon käyttöikää.

Salaojaputken tehtävä on pitää perustukset kuivana, estämällä pohjaveden nouseminen perustuksiin ja tätä kautta talon rakenteisiin. Salaojaputket ovat reiällisiä, joten vesi pääsee kulkeutumaan putken sisään ja näin viemään veden pois perustuksien läheltä. Vesi kuljetetaan yleensä joko avo-ojaan tai hulevesijärjestelmään. Joissakin tapauksissa hulevesi imeytetään tontille.

Salaojitus ja sadevesijärjestelmä tukevat toisiaan

Salaojajärjestelmään kuuluvat salaojaputket, kulmiin sijoitettavat tarkastuskaivot, patolevyt, routaeristeet, sepeliä ja suodatinkangas. Salaojaputket sijoitetaan sepelikerrokseen omakotitalon perustuksen alimman osan, anturan alapuolelle. Jotta salaojaputkien kuntoa voi tarkistaa ja tarvittaessa huuhdella, asennetaan tarkistuskaivoja putkien mutkakohtiin sekä rakennuksen nurkkiin. Suodatinkangas estää muun maa-aineksen sekoittumisen hyvin vettä läpäisevään sepeliin. Patolevyllä taas estetään maaperäkosteuden siirtyminen perustukseen. Kaikilla salaojajärjestelmään kuuluvilla materiaaleilla on erittäin tärkeä rooli, kun halutaan pitää talon perustukset kuivina.

Joskus talon sijainti saattaa aiheuttaa haasteita veden ohjaamiseksi pois perustuksista, mutta maanpintaa pyritään profiloimaan siten, että maanpinnan kallistukset ovat aina talosta poispäin.

Salaojituksen paras kaveri on toimiva sadevesijärjestelmä, joka kuljettaa katolta ja pihalta tulevan sadeveden pois. Talvellakaan vesi ei keräänny kulkuväylille siten, että kulkuväylistä tulee luistelukenttiä.

Rännit ja syöksytorvet ohjaavat katolta valuvan veden ränneihin, josta se jatkaa sadevesikaivoon. Kun sadevesikaivokin vetää, ei tontille pääse syntymään ikäviä lammikoita. Maanpinnan pitää kallistua viisitoista senttimetriä alaspäin kolmen metrin matkalla seinästä ulospäin.

Vanhojen talojen ongelmat

Ennen 90-lukua rakennetuissa omakotitaloissa voi esiintyä useita ongelmia, jotka vaikuttavat talojen kuntoon. Kattovesien valuessa vääriin paikkoihin, saattavat ne ohjautua sokkelin viereen. Jos talo on painunut ja maanpinta sen ympäriltä kohonnut, sulamis- ja sadevedet voivat valua perustuksia kohti. Kostea perustus puolestaan voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia, kuten haju-, home- ja mikrobihaittoja. Usein kosteuden perustuksessa voi huomata jo sokkelin värimuutoksista, kalkkeutumisesta ja halkeilusta.

Väärin toteutettu salaojitus voi sekin tuottaa ikäviä yllätyksiä omakotitaloasujalle. Sepelin sijasta salaojaputkien ympärillä on saatettu käyttää liian tiivistä maa-ainesta, jolloin putki on tukossa ulkoapäin, eikä vesi pääse enää kulkeutumaan salaojaputkeen. Salaojat saattavat olla tukossa myös heikon valmistusmateriaalin tai puiden juurten vuoksi.

Molarum toteuttaa maksuttomia salaojakartoituksia ja salaojien kuvauksia. Niiden avulla voimme löytää riskirakenteet, ennen kuin ne aiheuttavat peruuttamattomia ongelmia. Tarvittaessa toteutamme salaojaremonttisi turvallisesti ja täsmällisesti ainutlaatuisen toimintamallimme avulla.

Tilaa maksuton salaojakuvaus